”Ansvar er noget, vi får givet”

Lektor, dr. Theol. Ulrik Nissen præsenterede sin ”Tænkepause” om ansvar som en del af ”Det Teologiske Døgn”.

Da Ulrik Nissen fik sin nyfødte datter lagt i sine arme, fik han et ansvar. Ansvaret kom til ham, og han måtte forholde sig til, hvordan han ville løfte det. ‘
Netop den situation tog lektor, dr. Theol. Ulrik Nissen udgangspunkt i, da han, som en del af ”Det Teologiske Døgn” på Himmelske Dage, holdt foredrag om sin bog ”Ansvar”. Den lille bog om det store emne er udkommet i Århus Universitetsforlags serie af ”Tænkepauser.”
”Ansvaret er en opgave, vi får givet, og som vi må gensvare på. Den måde, vi gensvarer på, siger noget om, hvem vi er,” sagde han.

Den frie vilje

Som eksempel på forskellige måder at forholde sig til et ansvar – eller gensvare, som Ulrik Nissen kalder det, gav han situationen i efteråret 2015, hvor vi havde store flygtningestrømme i Danmark. To personligheder valgte at gøre det på to meget forskellige måder. Den ene var ”spyttemanden” fra Lolland, som placerede sig på en motorvejsbro, hvorfra han kunne spytte på de flygtninge, der gik forbi under ham. Den anden var politimanden fra Padborg, som satte sig ned på asfalten og legede med en syrisk pige. 

Ulrik Nissen forbandt situationen med lignelsen om Den Barmhjertige Samaritaner, hvor to mænd gik forbi staklen, der havde været udsat for et overfald, mens den tredje – samaritaneren – tog ansvaret på sig.
”Den måde, vi forholder os til det ansvar, der kommer til at bero på os, siger noget om, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være,” sagde Ulrik Nissen.
”Vi er bundet ind i relationer til andre mennesker, samtidig med at vi er frie væsener. Med andre ord lever vi i frihed under ansvar. At vi er frie væsener er en forudsætning for at tale om, at vi kan stilles til ansvar for vores handlinger,” sagde han. 

Klimaet

Ulrik Nissen gennemgik de fem kapitler i sin ”Tænkepause” om ansvar. Bogen bevæger sig fra det helt nære, nemlig familien, hvor vores livssyn dannes, og hvor man har et biologisk, et socialt og et åndeligt ansvar for hinanden. Og til det store ansvar, vi har for fremtidige generationer, som er afhængige af de valg og beslutninger, vi træffer – for eksempel i klimaspørgsmålet.
”Både ansvaret for familien og ansvaret for klimaet er meget konkrete eksempler på, at vi er ”gensvarsvæsener.” At vi, i alle de forhold, vi lever i, er i relationer, hvor vi er gensidigt afhængige. Det er en kernetanke i ansvarsbegrebet, ” sagde Ulrik Nissen. 

Fakta:

Det Teologiske Døgn er sammensat af de teologiske uddannelsesinstitutioner. Her formidler stærke teologer fra ind- og udland spændende emner på et folkeligt niveau.
De fleste arrangementer foregår på Herning HF og VUC, Brorsonsvej 2, Herning. En god spadseretur væk fra byens støj i dejligt stille og lyse lokaler.   

Følg os

Følg os og få sidste nyt, indblik i forberedelserne og masser af liveopdateringer under arrangementet på:

Kontakt

Anne Mie Skak Johanson
Sekretær for Himmelske dage på Heden

Mobil: +45 61223560 
Mail: info@himmelskedage.dk

www.danskekirkedage.dk

Nyhedsbrev

Copyright © 2018 Himmelske dage på Heden