VERDEN KOMMER TIL HERNING

Vi får besøg af en af præsident Obama´s tidligere rådgivere, som er en af de førende teologer i verden, vi får besøg af præsidenten for det lutherske verdensforbund og ledere fra andre kirkesamfund. Vi får utrolig mange spændende mennesker på besøg under de Himmelske Dage, som holder workshop for os, se vi får en adgang til nogen folk som vi ellers ikke møder, fortæller en begejstret biskop Henrik Stubkjær fra Viborg Stift.

Kristendommen er global og vi er som mennesker er sat i et fællesskab, der bryder med alle de menneskeskabte kasser og skel.

Lige siden danske kirkedage blev etableret i Danmark i 1968, har der været lagt vægt på både lokale, nationale og internationale bidrag. Derfor optræder der på Himmelske Dage på Heden i 2019 også en række kendte kirkefolk fra udlandet inviteret af organisationer, kirker og arbejdsgrupper.

BISKOP THOMAS

I Egyptens ørken har biskop Thomas etableret Anafora, et retrætested som tager imod gæster fra hele verden. Dem, der har været der, glemmer ikke gæstfriheden, kærligheden og enkelheden. Man deltager i bønslivet, som man selv vil. Maden er dyrket på Anafora. Man får den ro, man i den accelererede moderne verden har brug for. Man erfarer, at den kristne tro trives bedst i fællesskaber. Anafora betyder ”at løfte op,” og mange besøgende oplever, at det er netop det, man er blevet efter et ophold på Anafora.

HUMPHREY SAFARAZ PETERS

Biskop Humphrey Safaraz Peters ved hvad det vil sige at være kristen og kirke i det terrorramte Peshawar i Pakistan. Pakistans kirke beskriver sig selv som en kirke på torne i den islamiske verden. De kristne udgør omkring 1,6% af de 179 mio. indbyggere i det altdominerende muslimske land. Livet som kristen kan være farligt – ikke mindst hvis man er konvertit. Selvmordsangreb og kristne der bliver brændt levende er en del af deres historie og hverdag.

Hvordan elsker man sin næste i et farefuldt stift på grænsen mellem Pakistan og Afghanistan?

”Først og fremmest skal man tilgive. Efter bomberne over All Saints-kirken blev jeg spurgt, om ikke de kristne skulle have deres eget hjemland. Men jeg sagde: Det er ikke løsningen. Lad kirken være alle steder i verden. Lad kirken være en kilde til glæde og velsignelse for det land, den lever i.”

Kardinal Anders Arborelius

Biskop Anders Arborelius er den første katolske biskop i Sverige med svensk oprindelse siden den lutherske reformation i det 16. århundrede.

Biskopens valgsprog er ’In Laudem Gloriae’ – ”Gud til pris og ære”.
I vores tid har man ofte glemt, at vores primære opgave - og vores privilegium - er at ære og forherlige Gud. Mennesket bliver ikke mindre af det, tværtimod bliver man større, friere og lykkeligere. At hjælpe folk med at opdage det er et af mine største ønsker, fortæller Biskop Anders Arborelius

MIROSLAV VOLF

Jeg voksede op som en minoritet af en minoritet, har Miroslav Volf tidligere udtalt til Kristeligt Dagblad. Hans far var præst i pinsebevægelsen, og familien boede i det ortodokse Serbien. Minoritetserfaringen på Balkan har sidenhen været med til at forme hans tanker om en politisk engageret kristendom i global multireligiøs verden.

Miroslav Volf er født i Kroatien i 1956, og er opvokset som protestant i byer med hhv. Katolsk og Ortodoks flertal. Han er uddannet i Kroatien og USA, men skrev sine afhandlinger under vejledning og indflydelse af Jürgen Moltmann ved universitetet i Tübingen i Tyskland. Undervejs i arbejdet med sine afhandlinger var han ansvarlig for oversættelsen af især Luthers tidlige værker til kroatisk. Hans baggrund personligt og teologisk rummer altså en meget stor bredde i forståelse tro og kultur og en skepsis overfor den selvtilstrækkelige kirke.

I dag er han professor i Systematisk Teologi og leder af Centeret for Tro og Kultur ved Yale Universitet i USA. I de senere år har han bl.a. været rådgiver for Det Hvide Hus i Præsident Obamas embedstid og har undervist sammen med den tidligere britiske premierminister Tony Blair.

MITRI RAHEB

Palæstinenseren Mitri Raheb er doktor i teologi og har siden 1988 været præst i den evangelisk-lutherske julekirke i Betlehem. Han optræder ofte i internationale medier og udtaler sig jævnligt om forholdene i Palæstina. Han har udgivet flere bøger, bla Troen og imperiet og Betlehem under belejring.  

Raheb spiller en vigtig rolle i det palæstinensiske samfund, både som rektor for Dar-al-Kalima Universitetet og som præsident i organisationen Diyar. Det er en organisation der tilbyder forskellige kurser og programmer inden for kultur, kulturarv, sundhed mm.

MUSA PANTI FILIBUS

Musa Panti Filibus har et særligt forhold til Danmark. Han er ærkebiskop i den Kristi Lutherske Kirke, en kirke som blev grundlagt for godt 100 år siden af Sudanmissionen fra Danmark. Kirken har over 2 millioner medlemmer og har ulykkeligvis været udsat for angreb og forfølgelse fra muslimske nomader, hvorfor Mission Afrika og Viborg Stift har samlet ind til kirken og appelleret til hjælp og forbøn.

Filibus er præsident for godt 70 millioner lutheranere qua Det Lutherske Verdensforbund, der repræsenterer 145 lutherske kirker verden rundt. Folkekirken spiller en vigtig rolle som medlem af verdensforbundet, blandt andet takket være biskop i Viborg Stift Henrik Stubkjærs aktive engagement.

NAJLA KASSAB

Najla Kassab er præsident for Verdenssammenslutningen af Reformerte Kirker og er desuden direktør for Christian Education Department i NESSL. Hun har en kandidatgrad i teologi fra Princeton. Hun er fra Syrien, og en af hendes hovedopgaver er at hjælpe kvinderne i de syriske og libanesiske kirker med at overkomme de udfordringer, de står overfor, samt hjælpe dem til at læse Bibelen med nye øjne – øjne, der udfordrer meget af den uretfærdighed, de møder i Mellemøsten.

OLAV FYKSE TVEIT

Olav Fykse Tveit er norsk teolog, præst og dr.theol i økumenisk teologi og har haft en række poster i den norske kirkes ledelse. Siden 2010 har Tveit været generalsekretær i Kirkernes Verdensråd (World Council of Churches), en organisation der har 349 medlemskirker i mere end 110 lande og repræsenterer dermed over 560 millioner kristne i verden, herunder både ortodokse, anglikanske, lutherske, reformerte, baptistiske og metodistiske kirker. Som generalsekretær har Tveit stået i spidsen for globale konferencer om bl.a. fred og forsoning, flygtningehjælp, og klima.

PASTOR KARORO

Pastor Karoro er præst i Karagwe. Han har i en periode læst i Filippinerne. Danmission mødte ham første gang, da han var en del af vores Konfirmand Aktion for en del år tilbage.

Han har siden hen gennemført (dette efterår) et 3-årigt studie om peace and conflict transformation. Og der er masser at tage fat på. Familiekonflikter og religiøse konflikter mellem kristne og muslimer – også etniske konflikter. Rwanda ligger jo som nabo til Karagwe Stift, og uroen der har i høj grad været til at føle i Karagwe, da stiftet især siden Folkemordet i 1994 har taget imod flygtninge.

PETER HALLDORFF

Peter Halldorff er teolog, retræteleder og forfatter til en lang række bøger om den tidlige kirke, ørkenfædrene, gudstjeneste og det indre liv. I bogen “Alle himlens Fåglar har flytt” fra 2017, som er en kommentar til Jeremias´ bog, formulerer han en økologisk og politisk teologi. Halldorf er desuden medstifter af det økumeniske Kommunitet i Bjärke-Säby.

Samuel Rubenson

Samuel Rubenson er præst i Svenska Kyrkan og professor i kirkehistorie ved Lunds Universitet. Han er forfatter til flere bøger om kirkens tidlige historie. Han leder desuden retræter og er en efterspurgt åndelig vejleder.

SHUKURU MALODA

Maloda har fungeret som provst i den lutherske kirke på Zanzibar siden 2009, en afrikansk ø med 28 etniske grupper og 1,3 mio indbyggere. Her er 95% muslimer og højst 5% er kristne.

Maloda er en populær præst og bliver ofte kaldet ”rockpræsten” når han går rundt på øen iført solbriller og vidergiver evangeliet fuld af håb og ukuelighed.

Pastor Maloda har til hverdag konflikter mellem kristne og muslimer tæt inde på kroppen og arbejder sammen med Danmission for fredelig sameksistens.

”Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn, som der står i Matthæusevangeliet. Det er det som driver kirken og mig i dialogen. Religiøst er der stor forskel på kristne og muslimer. Men vi er alle mennesker og har de samme behov for fred, for kærlighed, for jobs, for penge osv. Vi lever sammen her på Jorden for en stund. Og hvis vi ødelægger den stund med kaos og ufred, så er tiden spildt.”

Wilfredo Gomez

Livet for Wilfredo Gomez har været en rutsjebanetur, han røg ind og ud af fængslet, indtil han i 2006 blev udvist af USA. Turen gik hjem til El Salvador. Her blev han indsat i San Francisco Gotera-fængslet, hvor Wilfredo Gomez var kendt som en af de farligste indsatte.
- Jeg lå i min celle og var dødssyg af tuberkulose. Jeg var tæt på at dø, da jeg pludselig så Jesus i min celle. Han rakte hånden ud, og jeg tog den. Heldigvis. Jeg overlevede sygdommen, og det blev begyndelsen på mit nye liv.

I dag er Wilfredo Gomez blevet præst og gået fra den ene yderlighed til den anden. Han prædiker i San Francisco Gotera-fængslet, og det går over al forventning. En stor del af de indsatte har byttet deres våben ud med en bibel.

Følg os

Følg os og få sidste nyt, indblik i forberedelserne og masser af liveopdateringer under arrangementet på:

Kontakt

Anne Mie Skak Johanson
Sekretær for Himmelske dage på Heden

Mobil: +45 61223560 
Mail: info@himmelskedage.dk

www.danskekirkedage.dk

Nyhedsbrev

Copyright © 2018 Himmelske dage på Heden