My own personal Jesus

Torsdag eftermiddag bød på et underholdende og tankevækkende oplæg fra lektor Kasper Bro Larsen om bestræbelserne på at finde frem til Jesus-fortællingens historiske kerne, der ligesom det skete for den lille nisse ofte ender med den søgendes eget spejlbillede

”Jeg er både Jesus-fan og Jesus-skeptiker” indleder Kasper Bro Larsen sit oplæg om jagten på den historiske Jesus. Han tilføjer at han ikke er ekspert i den historiske Jesus, som er eftermiddagens emne, men at han med sin Tænkepause-bog om Jesus, som udkom i efteråret 2018, nu har fået skyts til samtalerne ved familiefesterne, hvor han ofte er blevet konfronteret med spørgsmålet.

Historiens mange Jesus-billeder

Jagten på den historiske Jesus begyndte i 1700-tallet med Reimarus’ billede af en mislykket politisk messias. Og siden er flere andre billeder manet frem, uden at eftertiden er blevet overbevist om deres rigtighed. Men ifølge Kasper bro Larsen er det en kendsgerning med sin egen pointe.

Sagen er nemlig, at selvom arbejdet med at finde frem til den historiske kerne i fortællingerne om Jesus ikke står mål med resultaterne, så er netop historiespørgsmålet ikke til at komme uden om. Vi kan med andre ord ikke lade være med at spørge historisk til de gamle tekster, og derfor skal spørgsmålet også berøres akademisk og ikke overlades til samtalerne ved familiefesterne alene.

En mand i Palæstina

Har Jesus overhovedet eksisteret, eller er han en fortalt figur fra poesiens verden? Kasper Bro Larsen mener ikke det behøver at være et enten eller. 

I det første århundrede levede der i Palæstina en mand ved navnet Jesus, som blev henrettet at romerne ved korsfæstelse. Så meget kan der ifølge lektoren – måske – siges om den historiske kerne i fortællingerne om Jesus.

Oven på den historiske kerne er Jesus herefter blevet fortalt. Sandsynligt er det, at han selv betragtede sig som en jødisk profet, men eftertidens Jesus-dyrkere har fortolket ham som en universel frelser.

Den historievidenskabelige rejse gennem forskellige tiders Jesus-billeder er lang og snørklet, men oplægget på Herning HF og VUC er ingen af delene. Her bliver historievidenskabelige greb og overvejelser koblet med personlige perspektiver om erindring, erkendelse og det umulige i at ville koble den historiske bevidsthed fra. 

Af Kirsten Weiss Mose, kommunikationsrådgiver i Københavns Stift

 

Følg os

Følg os og få sidste nyt, indblik i forberedelserne og masser af liveopdateringer under arrangementet på:

Kontakt

Anne Mie Skak Johanson
Sekretær for Himmelske dage på Heden

Mobil: +45 61223560 
Mail: info@himmelskedage.dk

www.danskekirkedage.dk

Nyhedsbrev

Copyright © 2018 Himmelske dage på Heden