Et himmelsk farvel og på gensyn

Efter fire dage med himmelsk fart på i Herning, bliver hele arrangementet rundet af med en stor udendørs afslutningsgudstjeneste og ceremoni i Birk Skulpturpark til lyden af salmer, prædiken og fællesskab.

Læs videre

Åben de kirkelige faciliteter for fattige

Der bliver flere og flere fattige i Danmark. Det er et alvorligt problem, for Danmark har også skrevet under på FN’s 17 verdensmål, hvoraf det første hedder, at man vil bekæmpe fattigdom.

– Veredenmålene gælder også i Danmark. Hvorfor oplever vi så, at flere familier i Danmark lever i fattigdom, spurgte korshærschef Helle Christiansen, da Kirkens Korshær lørdag havde indbudt til paneldebat om udsatte familier.

Læs videre

Indsamlingen skal ind i nadveren igen

Ligesom teologien er for vigtigt til at overlade til teologerne, er økonomien for vigtig til at overlade til økonomerne. Kirker og menigheder skal blandet sig i debatten om økonomi  og fordelingspolitik.

Det var der enighed om i det store telt på Mulighedernes Marked, da forlaget Eksistensen havde debat med nogle af bidragyderne til forlagets nye bog ”Økonomi og kristendom” med journalistens Anders Laugesen som ordstyrer.

Læs videre

Dronningen er ankommet til Himmelske Dage

Så er Dronningen ankommet til Himmelske Dage, hvor det er en stor dag for Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK).
Her markeres 100-året for etableringen af Dansk Kirke i Udlandet ved en festgudstjeneste i Herning kirke under Himmelske Dage. Fra udlandet, hjemlandet og baglandet mødes loyale støtter, nuværende og tidligere ansatte, ni ud af ti danske biskopper, udenlandske gejstlige samt siddende kirkeminister.

My own personal Jesus

Torsdag eftermiddag bød på et underholdende og tankevækkende oplæg fra lektor Kasper Bro Larsen om bestræbelserne på at finde frem til Jesus-fortællingens historiske kerne, der ligesom det skete for den lille nisse ofte ender med den søgendes eget spejlbillede

Læs videre

Vi er noget værd

Kirkens Korshærs gadegudstjeneste på Torvet i Herning bød på popmusik og klare budskaber.

På Torvet i Herning standser folk op til tonerne af Kims Larsens sang ”Langebro”.  Kirkens Korshær holder gadegudstjeneste, og ”Korshærens Genbrugsband” – eller bare ”KGB band” sætter gudstjenesten i gang. 

Læs videre

Taler med Gud hver morgen

Der er behov for at andre end præster siger noget om tro, siger forfatter, der er stolt af at være med til at åbne en samtale i Danmark om tro.
At skrive en roman er som at gå på uroligt vand, fortæller Anne-Cathrine Riebnitzsky. Hun leder bibelreflektionen over fortællingen om ’Vandringen på søen’ om Peter, der tror og tager det første skridt ud af båden og ud på vandet. Og ja, så bliver han bange og synker i. Men han bliver reddet op igen og tænk, hvis han var blevet siddende i båden, – bange som de andre elleve.

Læs videre

”Ansvar er noget, vi får givet”

Lektor, dr. Theol. Ulrik Nissen præsenterede sin ”Tænkepause” om ansvar som en del af ”Det Teologiske Døgn”.

Da Ulrik Nissen fik sin nyfødte datter lagt i sine arme, fik han et ansvar. Ansvaret kom til ham, og han måtte forholde sig til, hvordan han ville løfte det. ‘
Netop den situation tog lektor, dr. Theol. Ulrik Nissen udgangspunkt i, da han, som en del af ”Det Teologiske Døgn” på Himmelske Dage, holdt foredrag om sin bog ”Ansvar”. Den lille bog om det store emne er udkommet i Århus Universitetsforlags serie af ”Tænkepauser.”

Læs videre

Dialog er vigtigste våben mod kristenforfølgelse

Mellemøstlig kirkeleder opfordrer til at bekæmpe forfølgelse af religiøse minoriteter med dialog. Trosfrihed var til debat i Danmissions telt på Mulighedernes Marked torsdag.

Kristne i Mellemøsten og Pakistan har lov at praktisere deres tro. Det er hverken forbudt at være kristen eller gå i kirke, men det kan være farligt. Efter at radikaliserede grupperinger som ISIS og Taleban er kommet til, er angreb mod kristne kirker taget til, og der er opstået en generel mistro over for kristne. 

Læs videre

Følg os

Følg os og få sidste nyt, indblik i forberedelserne og masser af liveopdateringer under arrangementet på:

Kontakt

Anne Mie Skak Johanson
Sekretær for Himmelske dage på Heden

Mobil: +45 61223560 
Mail: info@himmelskedage.dk

www.danskekirkedage.dk

Nyhedsbrev

Copyright © 2018 Himmelske dage på Heden