Den profetiske røst i samfundet

Foredrag ved Peter Halldorf.
I den profetiske litteratur i bibelen er verden Guds sår. Med præcision stiller profeterne deres diagnose, eftersom de ved, hvad der ikke er til forhandling, hvis vi vil leve i harmoni med hinanden og den verden, som Gud har skabt. Det gør deres budskab til en samtidig, politisk tekst. Profeternes lidenskabelige solidaritet med jorden får deres budskab til at buldre, som om de var nedskrevet i lyset af vor tids dramatiske klimaforandringer. Sat på spidsen bliver spørgsmålet: Kan man håbe, når der ikke længere synes at findes noget håb?


Fredens Kirke, Sjællandsgade 34 i Herning, i kirkerummet.
NB: Arr. med Armbåndsfordel – pladser er reserveret personer med Himmelske Dage armbånd indtil 15 min. før arrangement start.


Peter Halldorf er teolog, retræteleder og forfatter til en lang række bøger om den tidlige kirke, ørkenfædrene, gudstjeneste og det indre liv. I bogen “Alle himlens fåglar har flytt” fra 2017, som er en kommentar til Jeremias’ bog, formulerer han en økologisk og politisk teologi. Halldorf er desuden stifter af Det økumeniske kommunitet i Bjärka-Säby (ekibs.se).

1. juni – 14:00
14:00 — 15:30 (1h 30min)

Midtbyens kirker

Handicapvenlig, Toiletter

Peter Halldorf

Følg os

Følg os og få sidste nyt, indblik i forberedelserne og masser af liveopdateringer under arrangementet på:

Kontakt

Anne Mie Skak Johanson
Sekretær for Himmelske dage på Heden

Mobil: +45 61223560 
Mail: info@himmelskedage.dk

www.danskekirkedage.dk

Nyhedsbrev

Copyright © 2018 Himmelske dage på Heden