Uenigheden kan gøre os alle klogere

Ved Himmelske Dage på Heden bliver der en lang række debat-arrangementer. Kristendom er ikke et meningsfællesskab – og vi kan blive klogere sammen gennem debatten.

Det kan godt være, at der kun er én Gud i kristendommen. Men der er til gengæld rigtigt mange meninger, og mange af dem kommer til orde ved Himmelske Dage på Heden. 

Rundt omkring i Herning vil der være et væld af debatter, som alle stiller skarpt på vidt forskellige emner, som har relevans – for troen og de troende, men også for alle andre.

Nogle af debatterne kan man selv tage del i som gæst ved Himmelske Dage på Heden, mens andre er paneldebatter. 

Holdninger om ligestilling i religionen møder hinanden på biblioteket. Trosfrihed diskuteres på Mulighedernes Marked på Møllegade. Teologien debatteres på gågaden og de kristne værdier i Huset No.7 – og sådan forsætter programmet med omkring et halvt hundrede debatter og diskussioner. Emnerne omfatter tro, teologi, ungekultur, klima, sundhedssektoren og meget, meget andet. Programmet her i avisen eller på hjemmesiden giver det fulde overblik. 

Debat gør os klogere
Jens Christian Kirk, der er formand for den lokalkomite, der har lagt programmet, glæder sig meget til, at debatten kommer til at indtage Himmelske Dage på Heden, for han ser en stor styrke i, at man inden for den kristne kirke har plads til uenigheden.

– Kristendommen er et trosfællesskab, men ikke et meningsfællesskab. Det styrker vores egen argumentation og gør os klogere, når vi tager debatten på tværs af kirkelige fløje og retninger. Vi har en stærk dansk debattradition, som netop bygger på, at der ikke skal kåres en vinder, men at vi bliver klogere sammen, siger Jens Christian Kirk. 

Fremtidens udfordringer

En del af debatterne er om de mere kirkefaglige spørgsmål. Der bliver blandt andet debat om, hvordan fremtidens gudstjeneste kan komme til at se ud – og om, hvad man egentlig kan bruge kirkerummet til. 

Men der er også debatter, som har fokus på nogle af menneskehedens og fremtidens helt store udfordringer. Det gælder blandt andet ved Verdensmålscafeen ved Herning Bibliotek. FN’s verdensmål handler blandt andet om bekæmpelse af fattigdom, om klima, om ulighed og om fred og retfærdighed. Det er spørgsmål, som debatteres mange andre steder end i kirken – og netop derfor er det også relevant, at den kristne kirke og de kristne værdier bringes aktivt ind i debatten, mener Jens Christian Kirk. 

– FN’s verdensmål handler om emner, der vedkommer os alle. Vi skal som kristne også være med i den aktuelle samfundsdebat – for eksempel om klima. Det er meget vigtigt og relevant, at kristendommen har en folkelig forankring ved at være en del af den aktuelle debat, siger Jens Christian Kirk. 

Se programmet for Himmelske Dage på Heden for at få det fulde overblik over de emner, der bliver sat til debat.  

af Troels Witter

Følg os

Følg os og få sidste nyt, indblik i forberedelserne og masser af liveopdateringer under arrangementet på:

Kontakt

Anne Mie Skak Johanson
Sekretær for Himmelske dage på Heden

Mobil: +45 61223560 
Mail: info@himmelskedage.dk

www.danskekirkedage.dk

Nyhedsbrev

Copyright © 2018 Himmelske dage på Heden